ஓரியண்டல் மற்றும் மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Vipula Sampath (ஆண்) - Violin, Surpina, Guitar, Singing, Organ, Piano, Recorder, Melodica.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அவிசாவலை, உள் கோட்டை, கடுவெல, கல்கிசை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு, நாவல, நுகேகொடை

ஓரியண்டல் மற்றும் மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த
இசை வகுப்பு - கிட்டார், பியானோ, மாண்டலின், வயலின்

Mg Sudarshana (ஆண்) - 10 year experienced government school teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொடகம, கொழும்பு 3/4, கொஸ்வத்த, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மாலபே, ராஜகிரிய, ஹோமாகம

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கிட்டார், ஓர்கன்

Alaska Tyrone (ஆண்) - Voice training for all ages, Guitar, Organ (keyboard).
இடங்கள்: கொழும்பு, பத்தரமுல்ல

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கிட்டார், ஓர்கன்
மேலைத்தேய சங்கீதம் கோட்பாடுகள் மற்றும் Practical வகுப்புக்களை

Gayan Binduhewa (ஆண்) - Diploma in Western Music, Qualified in Trinity and ABRSM exams, Currently teaching in a leading school in Colombo.

Audio பொறியியல் வகுப்புக்களை / சங்கீதம் வகுப்புக்கள்

ஆசிரியர்: Kalasuri Diliup Gabadamudalige (ஆண்‍) is a Keyboardist, Composer, Arranger, Lyricist, Producer and Performer.
இடங்கள் பத்தரமுல்ல, இலங்கை சனநாயக

Audio பொறியியல் வகுப்புக்களை / சங்கீதம் வகுப்புக்கள்