பயிற்சி வகுப்புக்களை - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Mithma (பெண்) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
இடங்கள்: கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம, விஜேராம

பயிற்சி வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Shanaka (ஆண்) - Working as a teacher in reputed school in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

இந்தி சுகாதார விஞ்ஞானம் வரலாறு பௌத்தம் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை ஐந்து beginners Exams மற்றும் others. மற்றும் ஐந்து உள்ளூர் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Sajana Sooriyaarachchi (பெண்) - Undergraduate B.A special Degree in Hindi at University of Sri Jayewardenepura.
இடங்கள்: நுகேகொடை