சிங்களத்தில் வரலாறு மற்றும் நடனம் வகுப்புக்களை

Shashmini Vimarshana (பெண்) - Currently teaching at a leading private school in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு

இந்தி சுகாதார விஞ்ஞானம் வரலாறு பௌத்தம் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை ஐந்து beginners Exams மற்றும் others. மற்றும் ஐந்து உள்ளூர் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Sajana Sooriyaarachchi (பெண்) - Undergraduate B.A special Degree in Hindi at University of Sri Jayewardenepura.
இடங்கள்: நுகேகொடை

பயிற்சி வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Shanaka (ஆண்) - Working as a teacher in reputed International school in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

பயிற்சி தரம் 6 - சா/த மாணவர்கள் ஐந்து

L Balasuriya (பெண்) - Over 10 years teaching experience in Government and International schools.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கோதடுவ, ஹன்வெல்ல

பௌத்தம், சிங்களத்தில், வரலாறு, வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும், குடியுரிமைக் கல்வியும் - சா/த மற்றும் உ/த

Ven. Godamune Chullanaga Thero - Buddhism Dip. in English medium, BA (Sp) English medium, MA in English medium, PGDE [Colombo University].
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 06

பௌத்தம், சிங்களத்தில், வரலாறு, வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும், குடியுரிமைக் கல்வியும் - சா/த மற்றும் உ/த
சிங்களத்தில் மற்றும் பௌத்தம் பயிற்சி வகுப்புக்களை

Kusum Athukorala (பெண்) - BA, Post graduate Diploma, Over 35 years experience, Paper marking examiner.
இடங்கள்: கொழும்பு

சிங்களத்தில் மற்றும் பௌத்தம் பயிற்சி வகுப்புக்களை
சிங்களத்தில் and​ பௌத்தம் Tuition Grade 6 to 11 (Local and International)

Tuition for Local and International syllabuses. Paper Marking Examiner visits homes.
இடங்கள்: கொழும்பு

Grade 6 to 11 பௌத்தம் and Grade 6 to 9 other subjects

Home visiting classes. Grade 6 to 11 - பௌத்தம், Grade 6 to 9 - All subjects except English. Pay as your wish

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்