சங்கீதம் வகுப்புக்களை, குரலிசைப் மேலைத்தேய சங்கீதம் மற்றும் பியானோ : உள்ளூர் / சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Edwin Mendez (ஆண்) - FTCL (Trinity-London) Highly Qualified,over 25 years experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத, நேகோம்போ

சங்கீதம் - பியானோ Theory & Practical

ஆசிரியர்: P. Fernando (பெண்‍) - 10 years of experience in conducting Private lessons, Experience in Teaching at an International School.
இடங்கள் ஹெந்தலை, வாட்டல

சங்கீதம் - பியானோ Theory & Practical
Western Music Teacher

ஆசிரியர்: Taniya De Zilva (பெண்‍) - Qualified Trinity college of music grade 8, 26 years of working experience.
இடங்கள் வாட்டல, Jaela, ,கொழும்பு

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்