சங்கீதம் வகுப்புக்களை, குரலிசைப் மேலைத்தேய சங்கீதம் மற்றும் பியானோ : உள்ளூர் / சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Edwin Mendez (ஆண்) - FTCL (Trinity-London) Highly Qualified,over 25 years experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத, நேகோம்போ

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கந்தானை கம்பஹ

Akila Wickramasekara (ஆண்) - Guitar, Electric Organ, Flute, Violin, Piano, Grade 6 to 13 School syllabus.
இடங்கள்: கந்தானை, கம்பஹ

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கந்தானை கம்பஹ