சங்கீதம் வகுப்புக்களை, குரலிசைப் மேலைத்தேய சங்கீதம் மற்றும் பியானோ : உள்ளூர் / சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Edwin Mendez (ஆண்) - FTCL (Trinity-London) Highly Qualified,over 25 years experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத, நேகோம்போ

ஓரியண்டல் இசை

Upekha Perera (பெண்) - Undergraduate [University of the Visual & Performing Arts].
இடங்கள்: ஹோகன்தர

Western Instruments Trainer and Subject Teacher

ஆசிரியர்: N. Danur Madduma Bandara (ஆண்‍) - Vadya Wisharad Bathkande India (Guitar Classical) Vocal - Praramba - Sri Lanka, Theory of Western Music - ABRAM

கிழக்கு இசை மற்றும் இந்தி

Dilumi Sachithrani (பெண்) - Sangit and vadya visharad, B.P.A. (mus) special digree
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, பொல்கசொவிட்ட

கிழக்கு இசை மற்றும் இந்தி
ஓரியண்டல் இசை வகுப்புகள்

Pavithra Wijesooriya (பெண்) - Qualified and experienced tutor.
இடங்கள்: கொழும்பு, பிலியந்தலை

ஓரியண்டல் இசை வகுப்புகள்
ஆங்கிலம் - பேச்சுத்திறன் மற்றும் இலக்கணம் / மேற்கத்திய சங்கீதம் / பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் இலக்கணம் வகுப்புக்களை

Nethmi Yashodha (பெண்) - BA. Business Management, Experienced tutor, Past teacher at Leeds International School.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

ஆங்கிலம் - பேச்சுத்திறன் மற்றும் இலக்கணம் / மேற்கத்திய சங்கீதம் / பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் இலக்கணம் வகுப்புக்களை
சங்கீதம் வகுப்புக்களை தரம் 1-13

Tinushan Pasindu (ஆண்) - O/L [A], A/L Pending results, Visharadha, Sound engineering diploma.
இடங்கள்: கொழும்பு, ஹோமாகம

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - நுகேகொடை

Sanduni Gunawardena (பெண்) - 25 years teaching experience, Attached to a leading school in Colombo 07.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை

இந்தி மொழி மற்றும் ஓரியண்டல் சங்கீதம் வகுப்புக்களை

Hiruni Kalpana (பெண்) - Diploma in Hindi language from University of Kelaniya, Student of the university of visual and performing arts, Colombo (Music).
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு

Western Music Teacher

ஆசிரியர்: Taniya De Zilva (பெண்‍) - Qualified Trinity college of music grade 8, 26 years of working experience.
இடங்கள் வாட்டல, Jaela, ,கொழும்பு

Western Music Class

Thushara Deepal (ஆண்‍) - Graduated of University of Visual and Performing Arts.
Courses: Western Classical, Flamenco and pop Guitar, Western Music Theory