மேலைத்தேய சங்கீதம் கோட்பாடுகள் மற்றும் Practical வகுப்புக்களை

Gayan Binduhewa (ஆண்) - Qualified in Royal and Trinity exams, Higher diploma (Belwood Asthetic Center).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அவிசாவலை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொஸ்கமை, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கிட்டார். பியானோ. வயலின், ஓர்கன், Mandolin GCE சா/த மற்றும் உ/த பாடத்திட்டம்

Gayan Sudarshana (ஆண்) - Government school music teacher with over 5 year experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஸ்வத்த, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை

Western music - பியானோ. Braille for visually impaired

Mrs. S. Neoma (பெண்) - Trained teacher in special education, Over 20 years of experience in teaching.
இடங்கள்: அதுருகிரிய

பயிற்சி - தனியார் / குழு

Chandani Jayanetti (பெண்) - More than 20 years experience in teaching western music at Wycherly International, Sirimawo Balika and Visaka.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கடுவெல, கொட்டாவை, நுகேகொடை, மாலபே

Individual or Group Music Classes - Vocal and Instrument (தபலா, கிட்டார் )

B.A.Piyankara Perera (ஆண்) - Sangeeth visharadh Lucknow India in 1990, Vadya visharadh (Tabla) Lucknow India in 1990.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, கடுவெல, கல்கிசை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05

Individual or Group Music Classes - Vocal and Instrument (தபலா, கிட்டார் )
சங்கீதம் Classes for Kids

Dhanushika (பெண்) - I have completed up to Grade 8 London Music Exams.
இடங்கள்: அதுருகிரிய