உ/தபுள்ளியியல் வகுப்புக்களை

Pitiyage Perera (பெண்) - Master of Science in  Business Statistics (UOC), Bachelor of Science in Mathematics / Statistics / Physics (USJP).
இடங்கள்: களுத்துறை, தேஹிவல, பண்டாரகமை, பாணந்துறை

கணிதம் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Dimuthu Suranga Wijegunarathna (ஆண்) - BSc experience graduate in the Education Industry.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

கணிதம் Tuition grade 6 to 11 home visits

Dhanushka Medawatta (ஆண்) - BSc. University of Sri Jayawardanapura, CA (Finalist), CBA - CASL, MAAT - Sri Lanka.
இடங்கள்: கொழும்பு

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் : தரம் 6 - சா/த (Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)

Supun Wijenayake (ஆண்) - BSc Engineering (Civil), Providing support classes for 04 years.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

கணிதம் 9 ,10, 11, சா/த ஐந்து

Asanka Sudarshana (ஆண்) - BSc Engineer.
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, வாத்துவை

கணிதம் கணிதம் விஞ்ஞானம் Classes

Sangeetha Liyanapathirana (பெண்) - A biotechnology degree holder in Bangalore University, India.
இடங்கள்: கல்கிசை, வாத்துவை

கணிதம் Tricks - Grade 4 to O/L

අරුණ ඇස් සිල්වා (ஆண்) - BSc (E.M.V) Special.
இடங்கள்: வாத்துவை