தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Krisha Krishanthani (பெண்) - NDT(Merit).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, ராஜகிரிய

தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
சிங்கள இரண்டாம் மொழி தரம் 1- 11 மற்றும் சா/த

Mohamed Ishfak (ஆண்) - Over 8 years in teaching in a International school and as a tutor.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு, மாத்தறை, வெலிகம

சிங்கள இரண்டாம் மொழி தரம் 1- 11 மற்றும் சா/த
தரம் 1-11 கணிதம் சிங்களத்தில், விஞ்ஞானம், வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும், குடியுரிமைக் கல்வியும், சுகாதார விஞ்ஞானம்

Moushika Kriyanjalee (பெண்) - An after A/L Maths stream student who recieved 9As for O/L exam.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு

சிங்களத்தில் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - தரம் 6 to 11

Amith Jayasinghe (ஆண்) - Bachelor of Arts (Honors) University of Sri Jayewardenepura, Master of Arts University of Kelaniya.
இடங்கள்: கொழும்பு

சிங்களத்தில் தனியார் தரம் 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Luckshan Wattuhewa (ஆண்) - BA (Sinhala) Special and MA (Sinhala) Special [University of Colombo], Over 7 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

சிங்களத்தில் தனியார் தரம் 9 / 10 / 11 / 12 / 13
சிங்களத்தில் மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 11 உள்ளூர்

Hansi Apsara (பெண்) - Msc in Sociology [Kelaniya], MHRM [Colombo], BA in Sociology [Ruhuna].
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கங்கொடவில, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 03, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல

வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 1-9 சா/த உ/த

Sanduni Roshani (பெண்) - You can do the first visit free of charge and check the class.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பிலியந்தலை

தமிழ் மொழி சிங்களத்தில் மொழிமூலம் மாணவர்கள் ஐந்து (பள்ளி மாணவர்கள், Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (ஆண்) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
இடங்கள்: அநுராதபுரம், ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் / பேச்சுத்திறன் மற்றும் இலக்கணம் / சிங்கள மொழி மற்றும் இலக்கியம்

Nethmi Yashodha (பெண்) - Teacher at Leeds International School Panadura, BA. Business Management [University of Northampton].

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் / பேச்சுத்திறன் மற்றும் இலக்கணம் / சிங்கள மொழி மற்றும் இலக்கியம்
தரம் 1 - 11 கணிதம் சிங்களத்தில் ஆங்கிலம் பௌத்தம் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் விஞ்ஞானம்

Sandavi Sudusinghe (பெண்) - I've got 9 A passes for my O/L s.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, மஹரகம

சிங்களத்தில் மொழிமூலம் ஒன்லைன் மற்றும் Home visit வகுப்புக்களை

Maneesha Harshamali (பெண்) - An undergraduate student in university of Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு

சிங்களத்தில் மற்றும் தமிழ் மொழி வகுப்புக்களை தரம் 1-9 மாணவர்கள்

Dhanushka Weerakkody (பெண்) - Currently working as a Teacher, Bachelor of Arts degree (Hons), 1 year working experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை, மஹரகம

வரலாறு தரம் 6-11 மற்றும் சிங்களத்தில் மொழி தரம் 6-9

Kumari Jayathilake (பெண்) - A graduate trained teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, ரட்மலான

தரம் 3 - சா/த - கணிதம் சிங்களத்தில் வரலாறு புவியியல் விஞ்ஞானம் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும்

Janaka Peiris (ஆண்) - A Civil Engineer with over 10 years of teaching experience.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு

சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை தரம் 1 to 11 மாணவர்கள்

Subhashini Ranasinghe (பெண்) - Qualified government school teacher.
இடங்கள்: கல்கிசை, களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

 Grade 1 to A/L All Subjects