உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
Astute Institute of Languages - ஜ-ஏல

Astute Institute of Languages - Dedicated to enrich the language knowledge of the committed learners addressing their language needs in a crafty manner.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ஜ-ஏல

Astute Institute of Languages - ஜ-ஏல
ஸ்போக்கன் இங்கிலிஷ்

Sureshkumar (ஆண்) - We have standard Lectures having MA. BA Qualifications.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கொழும்பு, கொழும்பு 06, யாழ்ப்பாணம், வவுனியா

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - உ/த, சா/த (உள்ளூர் / Cambridge) எலெக்டியுஷன், பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம்

Nishani Gunawardana (பெண்) - Bachelor of Education (First Class) [Horizon Campus], TKT [Cambridge University London].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, ஹிக்கடுவை

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - உ/த, சா/த (உள்ளூர் / Cambridge) எலெக்டியுஷன், பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம்
தரம் 1 to சா/த - கம்ப்யூட்டிங் கணிதம் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Nadeeka Fernando (பெண்) - Reading B.Sc. (Hons) Computer Science and Software Engineering [University Of Bedfordshire - Final Year], 2 years experience.

ஆங்கிலம் மொழி, ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sharlene Christoffelsz (பெண்) - Edexcel Qualified Teacher in English and Literature, Employed as an Early childhood Teacher in a recognized school.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் தரம் 5 - உ/த (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge)

Angela Perera (பெண்) - BA in Arts (University of Peradeniya), Diploma in Education, 35+ years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, வாட்டல

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 3-10 (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge)

Sudam Uswatte (ஆண்) - BSc (Hons) in Civil Engineering [SLIIT].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு 05, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, பொல்கசொவிட்ட

சா/த விஞ்ஞானம் மற்றும் ஆங்கிலம்

Yohani (பெண்) - BSc, Over 4 years of experience in tutoring.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 05, நாவல, நுகேகொடை, ராஜகிரிய, ஹோமாகம

சா/த விஞ்ஞானம் மற்றும் ஆங்கிலம்
எலெக்டியுஷன் வகுப்புக்களை / ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Akshika Ekanayake (பெண்) - Registered teacher at IWMS for Spoken English. Reading for BA (English) and an ACIM member.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

எலெக்டியுஷன் வகுப்புக்களை / ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான ஆங்கில வகுப்புக்கள் தெல்லிப்பழை யாழ்ப்பாணம் AZIIE

AZIIE - இன்னும் பல நடைமுறைகளுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கி வருகின்றது AZIIE ஆங்கில கல்வி நிறுவனம்.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, யாழ்ப்பாணம்

பாடசாலை மாணவர்களுக்கான ஆங்கில வகுப்புக்கள் தெல்லிப்பழை யாழ்ப்பாணம் AZIIE
ஆங்கிலம் /தமிழ் / கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை - பிலியந்தலை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கெஸ்பேவ, கொழும்பு, கோனபொல, பண்டாரகமை

ஆங்கிலம் /தமிழ் / கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை - பிலியந்தலை
தனியார் IELTS வகுப்புக்களை

Miss Erandi Hewanayake (பெண்) - Over 6 years of experience in TESOL. Passed the whole IELTS exam with flying colours.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொழும்பு

தனியார் IELTS வகுப்புக்களை