ஆங்கிலம் - தரம் 6-11

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Haritha Prasan Amarasinghe (ஆண்)
  • சாதாரண நிலை
  • உயர்தரம்
  • டிப்ளோமா
  • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  • Teaching English for foreign language speakers (TEFL)
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​4​4​5​7​9​6​4
விபேர் :
0​7​7​4​4​5​7​9​6​4
வாட்ஸாப்ப் :
0​7​7​4​4​5​7​9​6​4
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I teach in International school and English institute. I possess a Certificate in English teaching [Teaching English for foreign language speakers (TEFL-UK)] , Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management and Post Graduate Diploma in Marketing. I have 14 years of experience in teaching.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
English for grade 6-11
Revision classes for O/L English
Spoken English
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்
கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
No-170/1 , Madapatha road , kolamunna, பிலியந்தலை


ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்
கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
English Gate, No-1701/1, Madapatha road, kolamunna, பிலியந்தலை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
களனி

பியகம

களுத்துறை மாவட்டத்தில், இலங்கை
பண்டாரகமை

பாணந்துறை

வாத்துவை

ஹொரன

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
அதுருகிரிய

அத்திடிய

உள் கோட்டை

கடுபெத்த

கடுவெல

கல்கிசை

கஹதுடுவா

கெஸ்பேவ

கொடகம

கொட்டாவை

கொலன்னாவ

கொழும்பு 03

கொழும்பு 04

கொழும்பு 05

கொழும்பு 06

கொழும்பு 07

கொழும்பு 08

கொஹுவல

கோதடுவ

தலங்கம

தளஹென

தேஹிவல

நாவல

நுகேகொடை

பத்தரமுல்ல

பன்னிப்பிட்டிய

பாதுக்கை

பாமன்கட

பிட கோட்டே

பெப்பிலியான

பெல்லன்வில

பொரலஸ்கமுவ

பொல்கசொவிட்ட

போமிரிய

மஹரகம

மாலபே

மிரிஹான

மீகொடை

மொரட்டுவ

ரட்மலான

ராஜகிரிய

ருக்மல்கம

விஜேராம

வெலிவிட்ட

வெல்லம்பிட்டிய

ஹோகன்தர

ஹோமாகம

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English