அராபிய மொழி - கொழும்பு

Jean Kettany (ஆண்) - A Tourism professional and Language specialist.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு

அறபு மொழிக் கற்கை

Faheema Saalih (பெண்) - அறபுக்கல்லூரி பட்டதாரி.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மருதமு