தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 1 to உ/த

Sadurja Nawaneedakrishnan (பெண்) - BSc, having experience as lecturer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15

தரம் 6-11 சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - உள்ளூர் / Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்

Terrence de Costa (ஆண்) - Computing and Information systems B.Sc (Hons), More than 10 years in Teaching field.
இடங்கள்: கொழும்பு 10, கொழும்பு 11, கொழும்பு 12, கொழும்பு 13, கொழும்பு 14, கொழும்பு 15

தரம் 6-11 சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - உள்ளூர் / Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - வாட்டல

Blessing (பெண்) - Well experienced International school teacher.
இடங்கள்: கொழும்பு 15, வாட்டல

Classes conducting from grade 6 - உ/த

Indusha Shanthakumar (பெண்) - G.C.E A/L - 2A B, G.C.E O/L - 8A B, Passed AAT finalist, Diploma in management accountant [Part qualified CIMA]இடங்கள்: கொழும்பு 15

Dharul Hikma Institute

நிறுவனம்: Dharul Hikma Institute, Details: City and Guild approved courses, Montessori teacher training, Computer courses in Mattakkuliya, இலங்கை சனநாயக

Dharul Hikma Institute
ஆங்கிலம் / இலக்கியம், விஞ்ஞானம், கணிதம் Tuition - Grade 4 to O/L

Ms. Anvita Salila (பெண்) - A first class degree holder and an experienced teacher conducts tuition classes in English medium for grade 4 to O/L.
இடங்கள்: கொழும்பு 15

Science, Mathematics, Physics and Physical Chemistry (Tamil Medium)

ஆசிரியர்: Gobi (ஆண்‍) - BSc in Science [Peradeniya].
Visits: வாட்டல, கொட்டாஞ்சேனை, Mattakkuliya, Maradana, கிரான்ட்பாஸ் and suburbs

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்