விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் தரம் 6 to உ/த

Sharon Nicholas (பெண்) - Completed BSc (Hons) in Bio Medical Science, Lecturer at a Private Campus.
இடங்கள்: கொழும்பு 13

விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 1 to உ/த

Sadurja Nawaneedakrishnan (பெண்) - BSc, having experience as lecturer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15

தரம் 6-11 சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - உள்ளூர் / Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்

Terrence de Costa (ஆண்) - Computing and Information systems B.Sc (Hons), More than 10 years in Teaching field.
இடங்கள்: கொழும்பு 10, கொழும்பு 11, கொழும்பு 12, கொழும்பு 13, கொழும்பு 14, கொழும்பு 15

தரம் 6-11 சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - உள்ளூர் / Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்
கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், Computer​, புவியியல், Civics பயிற்சி -​ உள்ளூர் /​ London தரம் 6 to 8

Grades 6 to 8 - London and Local syllabus - Maths, Science, English, Computer, Geography, Civics.
இடங்கள்: கொழும்பு 13

Science, Mathematics, Physics and Physical Chemistry (Tamil Medium)

ஆசிரியர்: Gobi (ஆண்‍) - BSc in Science [Peradeniya].
Visits: வாட்டல, கொட்டாஞ்சேனை, Mattakkuliya, Maradana, கிரான்ட்பாஸ் and suburbs

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்