உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை

Samadhi Hansika (பெண்) - Undergraduate of University of Kelaniya, Over 2 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, களனி, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, ரட்மலான, வாட்டல

Academy of Speech, Drama and Leadership

Cleon Academy - 17 years in the field of Performing Arts and English Language.
இடங்கள்: அநுராதபுரம், கம்பஹ, களுத்துறை, காலி, கொழும்பு 06, நுகேகொடை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

Academy of Speech, Drama and Leadership
ஆங்கிலம் மொழி - For all grades, Spoken English

English Language Centre - Offering classes for Students school leavers and job seekers.
இடங்கள்: கொழும்பு 06, தேஹிவல

கணிதம், ஆங்கிலம், வரலாறு மற்றும் தமிழ் வகுப்புக்களை தரம் 6 to 9

Fathima Hameed (பெண்) - Maths , English , History and Tamil (link Language Sinhala and English Medium).
இடங்கள்: களுபோவில, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா

conducting sessions ஐந்து academic education - தரம் 3-10 சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

F.A. Sharan (பெண்) - An undergraduate in law. Completed all stages of elocution conducted by CALSDA.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 06

ஆங்கிலம் மொழி பயிற்சி தரம் 1-11 மாணவர்கள் ஐந்து

Dulvi Jayakodi (பெண்) - Teaching students since 2012, have helped students to get A passes in English.
இடங்கள்: கடுவெல, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, கோதடுவ, பத்தரமுல்ல, மாலபே, முல்லேரியா, ராஜகிரிய

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிமூலம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 1 - உ/த

M.R.M Rihas (ஆண்) - Qualified graduate male teacher having 7 years teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுபோவில, கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Spoken English and English Language classes

ஆசிரியர்: Rochelle Christoffelsz (பெண்‍) - London Qualified - Early Childhood Education.
Visits: தேஹிவலla, Mt.Lavinia, நுகேகொடை, ,கொழும்பு 3,4,5,6

தரம் 1-11 கணிதம்ப மற்றும் ஆங்கிலம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Dilini Perera (பெண்) - - Home visiting individual classes for students looking to sit for Local or London exams.
இடங்கள்: கொழும்பு 01 to கொழும்பு 10

A Teacher to learn ஆங்கிலம் with Modern Techniques

Ravindu Huladduwa (ஆண்) - BSc (Special) in English from University of Sri Jayawardenepura,
இடங்கள்: கடுவெல, கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, கொழும்பு 08, தேஹிவல, பத்தரமுல்ல, மாலபே, ராஜகிரிய

A Teacher to learn ஆங்கிலம் with Modern Techniques
Excellent Coaching IELTS, PTE, IELTS Life Skills, London OL / AL ஆங்கிலம், General & Spoken English, LET for Medical Profession

Millannial Education - Qualified in CIMA, ICSA, Law, English Degree diploma in Child physiology, Over 10 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

Excellent Coaching IELTS, PTE, IELTS Life Skills, London OL / AL ஆங்கிலம், General & Spoken English, LET for Medical Profession
குழு வகுப்புக்களை - கணிதம், சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், சங்கீதம்

Danu Akmeemana (பெண்) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
இடங்கள்: கடுபெத்த, கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF