சித்திரக்கலை Teacher

Nuwan Perera (ஆண்) - Bachelor of Design + Fine Arts, Postgraduate Diploma in Education, Working as a Art Teacher in a National School.
இடங்கள்: கொழும்பு 04, தேஹிவல, நுகேகொடை, பாணந்துறை

art வகுப்புக்களை - ஆராம்பப், சா/த உ/த பல்கலைக்கழக

B A Wasantha Premakumara (ஆண்) - Graduated from the University of Visual and Performing Arts as a Bachelor of Fine Arts [Specials] in 2009.
இடங்கள்: அம்புல்தேனிய, உள் கோட்டை, கொட்டாவை, நுகேகொடை

art வகுப்புக்களை - ஆராம்பப், சா/த உ/த பல்கலைக்கழக
Art way Institute - நுகேகொடை

Art Way institute - For those who haven't got chance to get a university education to enlighten their future with their abilities.
இடங்கள்: நுகேகொடை