கணிதம், விஞ்ஞானம் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை ஆராம்பப் மாணவர்கள் ஐந்து

Shashiprabha Liyanage (பெண்) - Currently teaching in a Leading International School in Kandy.

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் தரம் 1 - 11

Kavindika Bandara (பெண்) - Undergraduate in B.Sc (Physical) the Open University Of Sri lanka, Diploma in English.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி

தரம் 3, 4 & 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை ஆன்லைன் வகுப்புகள்

C.Kawsalya (பெண்) - ஒரு முதன்மை ஆசிரியராக 30 ஆண்டுகள் வரை சேவையாற்றி உள்ளேன் மற்றும் தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை சரிசெய்தல் 4 ஆண்டுகள் அனுபவம்.

தரம் 3, 4 & 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை ஆன்லைன் வகுப்புகள்
சா/த கணிதம் வகுப்புக்களை

Samantha Dissanayake (ஆண்) - Maths (sp) trained, Diploma in education, Bachelor of education, Over 25 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல், கேகாலை, மடலே