இரண்டாம் மொழி தமிழ்-1-6 தரம்

Hansi Goonatillake (பெண்) - B. A. (Hons) Translation Studies [University of Kelaniya], HND in Business Management [Cardiff Metropolitan University UK].
இடங்கள்: பாணந்துறை

Tri-C Academy - பாணந்துறை

At Tri – C Academy education is more than a business, it would be an enlighten experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை