பெரிய பெண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு தஜ்வீத் வகுப்புகள் மற்றும் தரம் 01-11 தமிழ் வகுப்பு

Sajidha Hidhr (பெண்) - Thajweed for big girls and ladies, Counseling Age limit 9 to 19, Grade 1 to 05 Tamil Medium all Subjects.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய

தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை தரம் 1 - தரம் 11 - கணிதம் மற்றும் தமிழ்

Subashini (பெண்) - Have experience in coaching for scholarship students and also taught Tamil in an international school.
இடங்கள்: கொழும்பு 15

Bharathanatyam Classes, Tamil Classes

ஆசிரியர்: Shridevi Kalaipalli (பெண்‍) - Passed Teachers Grade Bharathakalavithagar, B.F.A in Bharathanatyam (Kalaikaveri College of fine arts, India)