மாணவர்கள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு தமிழ் வகுப்புகள்

Xavier (ஆண்) - B.Sc (Hons) in IT, Conducting Tamil classes for more than 7 years, Can teach Tamil in Sinhala / English.
இடங்கள், கொழும்பு 5/7, கொஹுவல, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

தமிழ் வகுப்புக்களை தரம் 01-11

Sajidha Hidhr (பெண்) - Thajweed for big girls and ladies, Counseling Age limit 9 to 19, Grade 1 to 05 Tamil Medium all Subjects.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய

Tuition and Homework Help

Liza (பெண்) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
இடங்கள்: கொஹுவல, நுகேகொடை

Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா

ABC School of Early Learning - கொழும்பு 5

ABC school of Early Learning sets the right foundation that would help develop a child socially, emotionally and intellectually.
இடங்கள் ,கொழும்பு 5

Petals Language Center and நர்சரி - கொழும்பு 5

நிறுவனம்: Petals ECD Center - நர்சரி, classes up to O/L [ஆங்கிலம், கணிதம், சிங்களத்தில், தமிழ்].
இடங்கள்: கொழும்பு 05