சிங்களத்தில் விஞ்ஞானம் வரலாறு வகுப்புக்களை தரம் 1-11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Anuradha Wickramaratne (பெண்) - Diploma holder.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

சிங்களத்தில், புவியியல், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் for (Grade 1 to 5)

ஆசிரியர்: Nilukshika Neththikumara (பெண்‍) - Development Studies Special Degree, University of Kelaniya. Counselling Diploma in Mental Health foundation.