சிங்களத்தில் பயிற்சி வகுப்புக்களை உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச மாணவர்கள் ஐந்து

Wijesinghe (பெண்) - A graduate of Sri Jayawardenapura University with over 8 years of experience in a private school.
இடங்கள்: அத்திடிய, ரட்மலான

Local and London Curriculum Tuition Classes

Lanka Wickremasinghe (பெண்) - B.A., MBA, Advanced Diploma in Teacher Training, 10 years experience in international schools.
இடங்கள்: ரட்மலான

Local and London Curriculum Tuition Classes
பயிற்சி வகுப்புக்களை - தரம் 1 to தரம் 8

Reyhana Rahmatullah (பெண்) - Second upper class degree holder for bachelor's of business management.
இடங்கள்: ரட்மலான

சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை (1-8)

Nisha Perera (பெண்) - 6 years teaching experience, Teacher of a reputed international school.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, மொரட்டுவ, ரட்மலான

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்