பயிற்சி - சிங்களத்தில் மற்றும் தமிழ் (As second language)

Asha Meehallage (பெண்) - Evening classes, Only for grade 1-8 children.
இடங்கள்: கொழும்பு 05

Spoken English Class

ஆசிரியர்: Mrs. Shafa Ashfaq (பெண்‍) - A qualified Teacher and MMI Lecturer.
இடங்கள் ,கொழும்பு 5, இலங்கை சனநாயக

ABC School of Early Learning - கொழும்பு 5

ABC school of Early Learning sets the right foundation that would help develop a child socially, emotionally and intellectually.
இடங்கள் ,கொழும்பு 5

Petals Language Center and நர்சரி - கொழும்பு 5

நிறுவனம்: Petals ECD Center - நர்சரி, classes up to O/L [ஆங்கிலம், கணிதம், சிங்களத்தில், தமிழ்].
இடங்கள்: கொழும்பு 05

A teacher for விஞ்ஞானம், கணிதம், சிங்களத்தில் subjects

W.Achini Harshanni (பெண்) - Undergraduate [Final year], Teacher of Sujatha Vidyalaya.
இடங்கள்: கொழும்பு 05, நுகேகொடை

சிங்களத்தில் & இலக்கியம் (Grade 3 to O/L)

ஆசிரியர்: Ruwan Liyanage (ஆண்‍) - Attorney-At-Law, LLB(Hons), over 5 years experience.

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்