பயிற்சி வகுப்புக்களை - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Mithma (பெண்) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
இடங்கள்: கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம, விஜேராம

சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - ஆராம்பப் / தரம் 6 - 9

Amami Piyumali (பெண்) - Diploma in primary education, BA in Arts (in progress).
இடங்கள்: கொழும்பு 3/4/5/7/8/10, நாவல, ராஜகிரிய

Spoken English Class

ஆசிரியர்: Mrs. Shafa Ashfaq (பெண்‍) - A qualified Teacher and MMI Lecturer.
இடங்கள் ,கொழும்பு 5, இலங்கை சனநாயக

ABC School of Early Learning - கொழும்பு 5

ABC school of Early Learning sets the right foundation that would help develop a child socially, emotionally and intellectually.
இடங்கள் ,கொழும்பு 5

Petals Language Center and நர்சரி - கொழும்பு 5

நிறுவனம்: Petals ECD Center - நர்சரி, classes up to O/L [ஆங்கிலம், கணிதம், சிங்களத்தில், தமிழ்].
இடங்கள்: கொழும்பு 05