ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை

Shashini Kavindi (பெண்) - French teacher in leading international school in Colombo.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, ஹோமாகம

Arabic Classes [Grammar and Spoken]

Annoor Islamic Centre has been established in 1995 in Cassim Nager, Kuchchaveli, Trincomalee, இலங்கை சனநாயக by Ash Sheikh Moulavi A. H. M. Anver Moulavi

பிரஞ்சு ஆங்கிலம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Yash Dazz (பெண்) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English language.
இடங்கள்: காலி, கொழும்பு, சிலாபம், நுகேகொடை, மாதம்பை

பயிற்சி in கொழும்பு - ஆங்கிலம், இந்தி, சமூக கற்கைகள், விஞ்ஞானம்

Rehana (பெண்) - Has been Working as a teacher at many private institutions and as an English Teacher in Mumbai.
இடங்கள்: கொழும்பு

பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - Cambridge மற்றும் உள்ளூர்

Grade 1 to O/L French and English Language lessons - Cambridge and Local syllabus.
இடங்கள்: கொழும்பு

Japanese Language lessons for students (year 1 to A/L) and Migrants

Lessons for grade 1 to A/L by a tutor who lived in Japan for many years and has a Diploma from Shinjuku Institute TA

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - கொழும்பு

French classes are conducted by an experienced teacher for all grades.
இடங்கள்: கொழும்பு

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1 - 13 உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த, Edexcel மற்றும் Cambridge சா/த மற்றும் உ/த

A qualified lady teacher, BA (Hon) in French Language & Literature, University of Kelaniya, Diploma in French
இடங்கள்: காலி, கொட்டாவை, கொழும்பு, மஹரகம

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1 - 13 உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த, Edexcel மற்றும் Cambridge சா/த மற்றும் உ/த
Japanese language classes - A/L 2017 JLPT/NAT, Spoken, Grade 1 to A/L

ஆசிரியர்: Thalatha Vidanagamage (பெண்‍) - Experienced female teacher, who got a degree from a University in Japan.
Visits: ,கொழும்பு