தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கணிதம், வரலாறு, தமிழ்

Anushiya (பெண்) - Primary teacher training, Teaching at gateway Springfield college, Taught at Amana International and JMC International.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 09

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கணிதம், வரலாறு, தமிழ்
Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா