பயிற்சி வகுப்புக்களை தரம் 1-8

Afnan Kitchilan (பெண்) - Conducted tuition classes abroad and wanting to continue my teaching in Sri Lanka.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல

வகுப்புக்களை conducted ஐந்து ஆங்கிலம் கணிதம் ScienceENV புவியியல் CivicsHistory

Fathima (பெண்) - Classes conducted for Edexcel / Cambridge and National syllabus from Grade 1 to Grade 6.
இடங்கள்: தேஹிவல

ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் மற்றும் வரலாறு

Diana (பெண்) - Over 10 years experience in teaching (international schools).
இடங்கள்: கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, மாலபே

ஆங்கிலம், ஜெர்மன் and தமிழ்மொழி Language classes

ஆசிரியர்: Sivapriya Pathmanathan (பெண்‍) - Advanced Diploma in Counseling Psychology, Working as a Teacher at Tiny Tots School, ,கொழும்பு 4

Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஐந்து வகுப்புக்களை - Upto Edexcel O/Ls

Jennifer (பெண்) - Outstanding Academic Tutoring, Individual Attention For Individual Achievement, Comprehensive & Affordable.
இடங்கள்: தேஹிவல

Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஐந்து வகுப்புக்களை - Upto Edexcel O/Ls
சிங்களத்தில் ஆங்கிலம் E. N.V. வரலாறு விஞ்ஞானம் மற்றும் religion வகுப்புக்களை ஐந்து உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்.

Nadrah Cassim (பெண்) - Grade 1 to 5 Sinhala and English tuition classes for international school students.
இடங்கள்: தேஹிவல

Private classes offered - Grade 1 to 8 all the subjects

ஆசிரியர்: Ms. Sri (பெண்‍) - City and Guilds Teaching, ACS, Advanced Diploma in English.
Visits: ,கொழும்பு and 6, தேஹிவல, Mount lavinia, Rathmalana, மொரட்டுவ

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், பிரஞ்சு - English medium classes

Nushat Iqbal (பெண்) - The tutor has been conducting English medium classes for Local/London syllabus for over 3 years.
இடங்கள்: தேஹிவல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்