விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை - தரம் 3 to 11 - தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

J.Harishanth (ஆண்) - Customized question papers and tutes will be provided for each of the students according to their progress.
இடங்கள்: கொழும்பு

Primary and Special Needs Teacher

Dilini Jayamanne (பெண்) - Diploma in special education, Diploma in preschool Education.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பிலியந்தலை

தனியார் / குழு பயிற்சி - தரம் 1-8 - ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம் - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel

Kaushalya Wickramaratne (பெண்) - AMI Diploma [Pre school levels and Primary levels], Teaching Knowledge Test University of Cambridge.
இடங்கள்: கொழும்பு

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel - Guaranteed Progress

Sadeema Hemachandra (பெண்) - Cambridge / National / Edexcel Preschool to Advanced Level Classes.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel - Guaranteed Progress
Home visiting பயிற்சி தரம் 1 - 9

Natasha (பெண்) - More than 4 years experience in teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Uththara Payagalge (பெண்) - Former Teacher at Lyceum International School and Negombo South International School. Currently a teacher at Zahira College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, களனி

Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஐந்து வகுப்புக்களை - Upto Edexcel O/Ls

Jennifer (பெண்) - Outstanding Academic Tutoring, Individual Attention For Individual Achievement, Comprehensive & Affordable.
இடங்கள்: தேஹிவல

Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஐந்து வகுப்புக்களை - Upto Edexcel O/Ls
Chess Classes and educational classes

Chess, French, Art, Maths, Science, Scholarship and English classes are conducted in நுகேகொடை

Mathematics, Science and Tamil Classes

ஆசிரியர்: Mukzith (ஆண்‍) - Reading LL.B.
Visits: ,கொழும்பு and suberbs, கொலன்னாவ, Dematagoda, Borella, Maradana

Maths and Science tuition (Sinhala medium)

ஆசிரியர்: Chameera Ranathunga (ஆண்‍) - The teacher has 4 years of teaching experience.
Visits: ,கொழும்பு

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்