குழந்தைகளுக்கான ஐடி வகுப்புகள்

Tharanga Premaratne (ஆண்) - Certified Microsoft Technology Specialist, Over 14 years in the IT sector.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல

ஆங்கிலம் classes, யோகா classes, Super Power Memory for Kids, ஆங்கிலம் for Students, School Leavers and Professionals

ஆசிரியர்: Mr. N.Chrishanth (ஆண்‍) - National Diploma in English and Computer Science, BA in Social Sciences, HND in English [SLIATE], MA Linguistics

Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா

ICT தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Thushari (பெண்) - Graduate in Business IT, Masters in Business Administration.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொஹுவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

ICT தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை
Computer Courses for students - உள்ளூர், Edexcel, Cambridge சா/த வகுப்புக்களை

Sanvida Educational Institute provides best quality Computer education to all students for a very reasonable fee.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Uththara Payagalge (பெண்) - Former Teacher at Lyceum International School and Negombo South International School. Currently a teacher at Zahira College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, களனி

Edexcel Local and Cambridge - Computer Studies - தரம் 3 - A/L

M. Subashi (பெண்) - BSc. special honors in IT (SLIIT), 6 years of teaching experience (IT).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, களனி, மிரிஸ்வத்தை

தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Mrs. Ousmand (பெண்‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
Visits: ராகமை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கனேமுல்லை

Computing (ஆராம்பப்), மேலைத்தேய சங்கீதம் மற்றும் கிட்டார் வகுப்புக்களை

Female Teacher, BSc in Information Technology, Certificate in Office Information Technology, Certificate in Computer Studies.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மஹரகம

IT Teaching - தரம் 1 to உ/த

Ruwan SK Jayawardhana (ஆண்) - BIT Bachelor of Information Technology (Colombo), MBCS (UK), 12 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மாணவர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் ஐந்து

Priyangika Gamage (பெண்) - Professional Member [BCS]. Reading for Master of Science (MSc.) in IT and Strategic Innovation.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கராபிட்டிய, காலி

Learn ICT at CIT institute

CIT Institute (Institute of Computing and Information Technology) is a most trusted, helpful and best quality ICT training institute in Sri Lanka. TA

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் Classes Group and Individual

ஆசிரியர்: Mubarak Musa - Masters qualified more than 9 years experience lecturer.
இடங்கள் மடலே, கண்டி, இலங்கை சனநாயக

ICT Teacher

ஆசிரியர்: Anil Upendra (ஆண்‍) - BSc IT, MA(Edu), SLTS.
Visits: கம்பஹ, கனேமுல்லை, கடவத்த, கிரிபத்கொட

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்