கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)

Melani (பெண்) - Over 15 years experience in the IT field.
இடங்கள்: ஏகல, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம

கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)
Edexcel Local and Cambridge - Computer Studies - தரம் 3 - A/L

M. Subashi (பெண்) - BSc. special honors in IT (SLIIT), 6 years of teaching experience (IT).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, களனி, மிரிஸ்வத்தை

IDM Nations Campus கம்பஹ (IDM Certificate, Diploma, HND)

We are a pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted our services in the year of 1981.
இடங்கள்: கம்பஹ

IDM Nations Campus கம்பஹ (IDM Certificate, Diploma, HND)
ICT Teacher

ஆசிரியர்: Anil Upendra (ஆண்‍) - BSc IT, MA(Edu), SLTS.
Visits: கம்பஹ, கனேமுல்லை, கடவத்த, கிரிபத்கொட

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்