பிரஞ்சு ஆங்கிலம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Yash Dazz (பெண்) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English language.
இடங்கள்: காலி, கொழும்பு, சிலாபம், நுகேகொடை, மாதம்பை

கிராஃபிக் வடிவமைப்பு மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - காலி

Elite Educational Institute - We offer the best education in the simplest form for your understanding.
இடங்கள்: காலி

கிராஃபிக் வடிவமைப்பு மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - காலி
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மாணவர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் ஐந்து

Priyangika Gamage (பெண்) - Professional Member [BCS]. Reading for Master of Science (MSc.) in IT and Strategic Innovation.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கராபிட்டிய, காலி

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்