தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மாணவர்கள் ஐந்து

Chathumadhuri Ratnayake (பெண்) - Diploma in ICT [BCS], BA Spl. in Japanese & ICT.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கடுவெல, பத்தரமுல்ல, மாலபே

IT Teaching - தரம் 1 to உ/த

Ruwan SK Jayawardhana (ஆண்) - BIT Bachelor of Information Technology (Colombo), MBCS (UK), 12 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்