தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த மற்றும் GIT

Isuru Kariyawasam (ஆண்) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, பிலியந்தலை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த மற்றும் GIT
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மாணவர்கள் ஐந்து

Chathumadhuri Ratnayake (பெண்) - Diploma in ICT [BCS], BA Spl. in Japanese & ICT.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கடுவெல, பத்தரமுல்ல, மாலபே

Institute of Business and Computer Studies - IBCS

ICT, English, Digital Animation, Graphic designing, AutoCAD, Software and Web Development, Multimedia, Computerized accounting, Java, Corel Draw Classes.
இடங்கள்: அதுருகிரிய

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்