உள்ளூர் / Edexcel / Cambridge பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Shebi (பெண்) - Completed CIMA & holding up a degree in English Literature. Over 12 years of teaching experience.
இடங்கள்: கொழும்பு 10

Mathematics, Science and Tamil Classes

ஆசிரியர்: Mukzith (ஆண்‍) - Reading LL.B.
Visits: ,கொழும்பு and suberbs, கொலன்னாவ, Dematagoda, Borella, Maradana

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்