Physics Maths
தமிழ் வகுப்புக்களை தரம் 1 to 5

Idayakala Krishnakumar (பெண்) - Tamil Teaching at International school.

தமிழ் வகுப்புக்களை தரம் 1 to 5
3 4 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை

Kumuduni Jayalathge (பெண்) - Over 8 years of experience as teacher in a leading school in Moratuwa.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

நாடகம் மற்றும் நிகழ்த்து கலை வகுப்புகள்

Saluja Peiris (பெண்) - Undergraduate University of Fine Arts.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, களனி, கொழும்பு 2/3/4/5/7/10/12, தேஹிவல, நுகேகொடை, பாமன்கட