ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை

Samadhi Hansika (பெண்) - Undergraduate of University of Kelaniya, Over 2 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, களனி, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, ரட்மலான, வாட்டல

ஜப்பானிய மொழி மொழி - தொடங்குபவர்கள், தரம் 1 - உ/த, JLPT, NAT

Madu Jayasinghe (பெண்) - A qualified and experienced teacher.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொட்டாவை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ரட்மலான, ஹோமாகம

Japanese Language lessons for students (year 1 to A/L) and Migrants

Lessons for grade 1 to A/L by a tutor who lived in Japan for many years and has a Diploma from Shinjuku Institute TA

பயிற்சி for ஆங்கிலம் Spoken ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் இலக்கியம் பிரஞ்சு - தரம் 1 to சா/த - உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Gayathri Mohandiramge (பெண்) - Bachelor of Arts [University of Kelaniya].
இடங்கள்: அத்திடிய, கல்கிசை, தேஹிவல, ரட்மலான

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்