பிரஞ்சு ஆங்கிலம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Yash Dazz (பெண்) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English and French languages.
இடங்கள்: காலி, கொழும்பு, சிலாபம், நுகேகொடை, மாதம்பை

பிரஞ்சு ஆங்கிலம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை
ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Irudini Liyanage (பெண்) - Completed upto B2 Certificate in German Language at Goethe Institute, Bachelor of Architecture [City School of architecture, UK].
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல, மாலபே

பிரஞ்சு பயிற்சி - Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Sheron Liyanarachchi (பெண்) - Bachelors, Masters, PGD Ed.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை

லண்டன் மற்றும் உள்ளூர் வகுப்புக்களை தரம் 1 - சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Sahanya (பெண்) - As a part time teacher, I have taught many students of all age groups who have achieved their targets with their hard work and my help.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, வாட்டல

ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை / சா/த, உ/த, JLPT, NAT, KIDS

Thushanthi (பெண்) - Followed a degree in Japan.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, இங்கிரியை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொடகம, கொட்டாவை, பனாகொட, பாதுக்கை, பிலியந்தலை, மீப்பே, ஹன்வெல்ல, ஹோமாகம

ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை / சா/த, உ/த, JLPT, NAT, KIDS
ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை

Samadhi Hansika (பெண்) - Undergraduate of University of Kelaniya, Over 2 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, களனி, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, ரட்மலான, வாட்டல

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு ஸ்பானிஷ் வகுப்புக்களை

Dinithi Bibulewela (பெண்) - Completed DELF exams, Was a student in alliance francaise.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

பிரஞ்சு மொழி ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to உ/த

Dilanthi (பெண்) - BA Hons, French Language and Literature, Bachelors degree - Teaching French as a Foreign Language [University of Rouen, France].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலம் தரம் 1 - உ/த

S. Fernando (பெண்) - Teacher holds European qualifications.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ராஜகிரிய

Frenchable - பிரஞ்சு மற்றும் மீட்டல்

Sriwanthi Thilakarathna (பெண்) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கேகாலை, பெராதெனிய

Frenchable - பிரஞ்சு மற்றும் மீட்டல்
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - தலவத்துகொட

Erosha Gunawardana (பெண்) - Over 10 years of experience in teaching French. DELF Alliance Française.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தலவத்துகொட

First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொழும்பு 08, நாவல, நுகேகொட

First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை
ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - For all ages

B.M.I. Sanjeewani (பெண்) - Passed JLPT level 5, 4, 3, following B.A in University of Kelaniya.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பிட கோட்டே, மஹரகம

ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - For all ages
Japanese Language lessons for students (year 1 to A/L) and Migrants

Lessons for grade 1 to A/L by a tutor who lived in Japan for many years and has a Diploma from Shinjuku Institute TA