சீன மொழி - தரம் 1 to 10 சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை

Hasni Marasinghe (பெண்) - Chinese special degree in University of Kelaniya. Followed teaching Chinese course at Tianjin normal University in China.
.இடங்கள்: கொஸ்வத்த, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட

ஆங்கிலம், இலக்கியம் மற்றும் பிரஞ்சு தரம் 3 to AL

K. K .Isuru Avinda (ஆண்) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, மாலபே, ராஜகிரி