ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை

Shashini Kavindi (பெண்) - French teacher in leading international school in Colombo.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, ஹோமாகம

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு மற்றும் சீன மொழி வகுப்புக்களை

Erandika Jayasundara (பெண்) - Graduate (BA).
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய