ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Irudini Liyanage (பெண்) - Completed upto B2 Certificate in German Language at Goethe Institute, Bachelor of Architecture [City School of architecture, UK].
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல, மாலபே

பிரஞ்சு - Pre-School to A/L Students

Kasuri Jayasekara (பெண்) - Diploma in National College of Education for French, BA [French and other 2 subjects], DELF B1.
இடங்கள்: மாலபே

ஜப்பானிய மொழி மொழி - JLPT, பள்ளி பாடத்திட்டம் பேச்சுத்திறன் ஜப்பானிய மொழி

Nadini Thilakshika (பெண்) - Studied in Fuetsu high school Japan, Completed JLPT Level 3.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கடுவெல, கிரிபத்கொட, பியகம, மாலபே

ஆங்கிலம், இலக்கியம் மற்றும் பிரஞ்சு தரம் 3 to AL

K. K .Isuru Avinda (ஆண்) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, மாலபே, ராஜகிரி