அராபிய மொழி வகுப்புக்களை (இலக்கணம் மற்றும் பேச்சுத்திறன்)

Annoor (ஆண்) - Certified Moulavi studied in Kuwait Darul Quran - Markazur Rashaad.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொழும்பு 04, கொழும்பு 09, கொழும்பு 10, தேஹிவல

ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை

Samadhi Hansika (பெண்) - Undergraduate of University of Kelaniya, Over 2 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, களனி, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, ரட்மலான, வாட்டல

ஜப்பானிய மொழி and பிரஞ்சு classes

Priyanka Eriyagama (பெண்) - Master's in Japanese, French - DALF C1.
இடங்கள்: கொழும்பு 07, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம

French teacher - From grade 1 to A/L

ஆசிரியர்: Silmiya (பெண்‍) - Diploma in Advance French.
இடங்கள் தேஹிவல