ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Irudini Liyanage (பெண்) - Completed upto B2 Certificate in German Language at Goethe Institute, Bachelor of Architecture [City School of architecture, UK].
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல, மாலபே

சீன மொழி - தரம் 1 to 10 சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை

Hasni Marasinghe (பெண்) - Chinese special degree in University of Kelaniya. Followed teaching Chinese course at Tianjin normal University in China.
.இடங்கள்: கொஸ்வத்த, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட

ஆங்கிலம் / பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1 - 11

Graduate lady teacher. Currently working at a leading government school in Colombo
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல

ஆங்கிலம் / பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1 - 11
ஆங்கிலம், இலக்கியம் மற்றும் பிரஞ்சு தரம் 3 to AL

K. K .Isuru Avinda (ஆண்) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, மாலபே, ராஜகிரி

First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொழும்பு 08, நாவல, நுகேகொட

First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை