பயிற்சி for ஆங்கிலம் Spoken ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் இலக்கியம் பிரஞ்சு - தரம் 1 to சா/த - உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Gayathri Mohandiramge (பெண்) - Bachelor of Arts [University of Kelaniya].
இடங்கள்: அத்திடிய, கல்கிசை, தேஹிவல, ரட்மலான

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்