ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை / சா/த, உ/த, JLPT, NAT, KIDS

Thushanthi (பெண்) - Followed a degree in Japan.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, இங்கிரியை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொடகம, கொட்டாவை, பனாகொட, பாதுக்கை, பிலியந்தலை, மீப்பே, ஹன்வெல்ல, ஹோமாகம

ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை / சா/த, உ/த, JLPT, NAT, KIDS
ஜப்பானிய மொழி மொழி - JLPT, பள்ளி பாடத்திட்டம் பேச்சுத்திறன் ஜப்பானிய மொழி

Nadini Thilakshika (பெண்) - Studied in Fuetsu high school Japan, Completed JLPT Level 3.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கடுவெல, கிரிபத்கொட, பியகம, மாலபே

ஆங்கிலம், இலக்கியம் மற்றும் பிரஞ்சு தரம் 3 to AL

K. K .Isuru Avinda (ஆண்) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, மாலபே, ராஜகிரி

பிரஞ்சு பௌத்தம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழி தனியார் / குழு வகுப்புக்களை

Mrs. Himanshi (பெண்) - Competed the Intermediate Level in Alliance Franciase de Colombo, Over 5 years experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய