சிறப்புத் தேவைகள் கல்வி and தமிழ் Language

Rakshi Thambaiah (பெண்) - Cambridge Certificate in English Language Teaching for Adults (CELTA), Trained Yoga Therapist.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, யாழ்ப்பாணம்

ஐசோபிட் Metro Campus

A premier ICT Education centre which was established in the new millennium, a Sri Lankan company managed by a group of leading ICT professionals.

ஐசோபிட் Metro Campus

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்