Home visiting தமிழ் வகுப்புக்களை

Nishara (பெண்) - Over 15 years of teaching experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு

இத்தாலிய ஜெர்மன் தமிழ் வகுப்புக்களை

Rishani Nonis (பெண்) - An experienced diploma holder.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, காலி, கொட்டாவை, கொழும்பு 8, தேஹிவல, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மொரட்டுவ

சிங்களம் கற்போம் மற்றும் Spoken Tamil

Ashroffali Fareed (ஆண்) - பட்டதாரி ஆசிரியர். பதினைந்து வருடக கால அனுபவம் கொண்டவர். மொழிபெயர்ப்பாளர், இருமொழி ஊடகவியலாளர்.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல, ரட்மலான