தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், ஜப்பானிய மொழி

Dumage Multimedia Training Institute - Started in 2005, the institute conducts IT courses.
இடங்கள் Borelesgamuwa, இலங்கை சனநாயக

Sworn Translator / Teacher in Japanese Language

Sajeewa Gunasekara (ஆண்‍) - Diploma in Japanese Language, Nihongo Nouriyoku Shiken JLPT N2. Visits: ,கொழும்பு, களுத்துறை, பாணந்துறை, ஹொரன, காலி, Gampaha