ஜெர்மன் மொழி - ஒன்லைன் - தனியார் - குழு வகுப்புக்களை

New Brisbane Academy - The tutor has been engaged in tutoring since 1971 and has prepared students for GCE and ACCA (Eng), AIB (Eng), and RIA (Canada).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

ஜெர்மன் மொழி - ஒன்லைன் - தனியார் - குழு வகுப்புக்களை
ஜெர்மன் வகுப்புக்களை

Rishani Nonis (பெண்) - Over 10 year teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, காலி, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, கொஹுவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

 Grade 1 to A/L All Subjects