பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

S. Weerasekara (பெண்) - Bachelor's Degree at University of Kelaniya, DELF diploma holder, Former Visiting Lecturer at University of Kelaniya.
இடங்கள்: களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 04

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு மற்றும் எலெக்டியுஷன் வகுப்புக்கள்

Mrs. A. Samaranayake (பெண்) - Bachelor Degree, Dip in Child Psychology, Dip in Speech & Drama, Dip In French language,
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, கொழும்பு 06

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS, எலெக்டியுஷன் மற்றும் ஆங்கிலம் பாடநெறிகள் பிரஞ்சு ஜப்பானிய மொழி

Anupama Kabral (பெண்) - A well qualified teacher who did my education and working experience in UK.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, தளுகம, பியகம, மாகொல