பிரஞ்சு மொழி - தரம் 3 to 13 / சா/த உ/த

K.D. Kankanamge (பெண்) - Working in a Leading National School in the heart of Colombo.
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய

பிரஞ்சு பயிற்சி வகுப்புக்களை - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

Nilushka Gunatissa (பெண்) - Bachelor of Arts in University of Peradeniya, French Language Teacher in a Leading School.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டி

பிரஞ்சு பயிற்சி வகுப்புக்களை - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்
பிரஞ்சு / ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sachini Delay (பெண்) - Got A pass for English and French in O/L, A pass for General English and S pass for French in A/L.
இடங்கள்: கொழும்பு, பன்னிப்பிட்டிய

ICT, GIT, கணிதம், விஞ்ஞானம், சங்கீதம், தமிழ், சிங்களத்தில், பிரஞ்சு, ஆங்கிலம், வணிக, Year 5 Scholarship, பௌத்தம், ஆங்கிலம் Lit.

நிறுவனம்: ebis - The classes are conducted by well qualified and experienced Government and International School teachers.
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய

பிரஞ்சு Classes - Local and London

Graduate lady teacher attached to a leading international school conducts classes.
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்