பிரஞ்சு ஆங்கிலம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Yash Dazz (பெண்) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English language.
இடங்கள்: காலி, கொழும்பு, சிலாபம், நுகேகொடை, மாதம்பை

பிரஞ்சு / ஜெர்மன் ஐந்து சா/த, உ/த மற்றும் Visas

Chaminda Raigala (ஆண்) - Over 12 years experience in teaching German/French for European reference level, O/L, A/L exams.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை, மஹரகம

பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - Cambridge மற்றும் உள்ளூர்

Grade 1 to O/L French and English Language lessons - Cambridge and Local syllabus.
இடங்கள்: கொழும்பு

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - சா/த உ/த - உள்ளூர் / லண்டன் / Edexcel

Shyamali De Costa (பெண்) - More than 18 years experience in Government schools.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை - By Locally & internationally Experienced Teacher

Isuru C Kumarasinghe (ஆண்) - Diploma in Institute Langue et Culture Francaise (ILCF) Lyon France, Diplome Etudes Langue Francaise (Level B2).
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொ

Français - பிரஞ்சு வகுப்புக்கள்

Le Sellin Isabelle (பெண்) - Have been teaching for 18 years in French primary school.
இடங்கள்: கொழும்பு

பிரஞ்சு Tuition - All grades

French language lessons conducted for all grades, O/L and A/L.
இடங்கள்: கொழும்பு

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - கொழும்பு

French classes are conducted by an experienced teacher for all grades.
இடங்கள்: கொழும்பு

ஆங்கிலம் பிரஞ்சு ஜப்பானிய, தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் ஜெர்மன் சீன, கொரிய, ரஷியன், IELTS, SAT, GMAT, GRE வகுப்புக்களை

University qualified teacher conducts classes. Speedy NLP Technology method is used.
இடங்கள்: கொழும்பு

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel - Guaranteed Progress

Sadeema Hemachandra (பெண்) - Cambridge / National / Edexcel Preschool to Advanced Level Classes.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel - Guaranteed Progress
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1 - 13 உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த, Edexcel மற்றும் Cambridge சா/த மற்றும் உ/த

A qualified lady teacher, BA (Hon) in French Language & Literature, University of Kelaniya, Diploma in French
இடங்கள்: காலி, கொட்டாவை, கொழும்பு, மஹரகம

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1 - 13 உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த, Edexcel மற்றும் Cambridge சா/த மற்றும் உ/த
Qualified, Native English Teacher

Nicola Catherine Haines (பெண்) - Native British TEFL/TESOL qualified English teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கொழும்பு, மடவலபஜார்

பிரஞ்சு / ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sachini Delay (பெண்) - Got A pass for English and French in O/L, A pass for General English and S pass for French in A/L.
இடங்கள்: கொழும்பு, பன்னிப்பிட்டிய

ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை

Kaumadee Perera (பெண்) - Undergraduate BA(sp) Degree in Teaching English as a Second Language at the University of Sri Jayewardenepura.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

Sankha Jayasinghe (ஆண்) - Post Graduate Diploma in Teaching, Bachelor of Arts, DELF.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, ராஜகிரிய

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்